Funderingen

Er zijn 2 typen; De Rotterdamse en de Amsterdamse paalfundering (zie figuur boven).

Funderingen

De fundering(ook wel fundament genoemd) is het deel van een gebouw(of constructie) dat ervoor zorgt dat uitgeoefende krachten - zoals het eigen gewicht, winddruk, sneeuw etc. - worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. Er zijn diverse soorten funderingen, een en ander is sterk afhankelijk van het gebouw en de samenstelling/ draagkracht van de ondergrond.

Paalfunderingen

Wanneer de grond waarop een gebouw geplaatst moet gaan worden niet draagkrachtig genoeg is zal meestal een fundering met hei-palen toegepast gaan worden. Hei-palen brengen het gewicht van de bovenliggende constructie naar dieper gelegen zandlagen welke wel stabiel en stevig genoeg zijn. Heipalen kunnen ook draagkracht ontlenen aan het ‘plakken’ aan de bodemlagen waar de paal doorheen is geleid.


De methodes voor het aanbrengen van de heipalen zijn zeer divers en afhankelijk van de situatie ter plaatse. Zo is het o.a. mogelijk trillingsarm te heien om beschadigingen aan gebouwen te voorkomen. De hedendaagse paalfundering zal voornamelijk worden gemaakt van gewapend- of voorgespannen beton. Vroeger bestonden de paalfunderingen voornamelijk uit houten palen(vuren grenen). Zo is het Paleis op de Dam gefundeerd(in het jaar 1665) op een kleine 14.000 houten palen. Ook het centraal station in Amsterdam heeft zijn fundament te danken aan de houten palen.

In veruit de meeste landen worden de houten palen niet meer gebruikt. De houten paal is beperkt in het dragen van grote lasten en moet tot onder de grondwaterspiegel worden geheid om rotting te voorkomen.
Souterrain - Kelder Architect