Funderingsinspectieput

Onderzoek

Goed herstel begint met een gedegen onderzoek naar de bodemstructuur. Zo wordt er middels sonderingen gekeken op wat voor diepte de stabiele zandlaag zich bevindt waarop de palen komen te rusten. Door het uitvoeren van een proefbelasting kan de draagkracht van een paal worden vastgesteld.

Grondonderzoek.

  • Door het uitvoeren van een sondering wordt informatie verkregen over de bodemopbouw, de grondsoorten en de draagkracht van de bodem.

Proefbelasting houten paal.

  • Door het uitvoeren van een proefbelasting kan de draagkracht van een paal worden vastgesteld.

Funderingsinspectie - houtonderzoek.

  • Door het graven van een inspectieput, meestal t.p.v. de voorgevel) kan de fundering visueel worden ge├»nspecteerd
Amsterdam Kelder Architect | Grondonderzoek